(Tato verze je vědomě mnohomluvná, nechutně příšerně dlouhá, protože přesně tak mi běžela slova během vyplňování testů - doporučuji vyhledat zde verzi zkrácenou, čtenářsky přístupnější, což neznamená ošizenou, jen tato je přehnaně poctivá, tak jak bych chtěl býval hovořit dejme tomu s psychologem. Na zkrácenou verzi se můžete podívat. )

________________________________________________________________________________________

Dostal jsem nápad, který mě pobavil. Také nesnášíte testy? Napadaly vás nad nimi odpovědi, které neměly nic společného s těmi, které vám byly nabízeny? Zanechalo to ve vás také podivnou pachuť opětného setkání s naprostým neporozuměním, snad až dalším ponížením?

Protože testy nesnáším, dám si tady takový test znovu a to před vámi!

S malým rozdílem... a totiž, že dnes svobodně uvedu podstatnou část toho, co mi táhlo hlavou nad fakultním stolkem s fakultní tužkou a co lékaře nezajímalo.

Následující úvod můžete přeskočit rovnou na odpovědi testu. Jen pro úplnost zde uvádím zkrácený příběh, proč jsem vůbec diagnózu Aspergerova syndromu vyhledal:

Ač jsem prožíval dětství jako subjektivně složitou situaci, měl jsem o 9 let staršího bratra, který mi umožňoval vnímat matku ne jen jako absolutní bytost, ale jako hodně chybující duši, která dovede tak jako asi nakonec někdy každý i ublížit. Tím, že byl bratr mnohem starší a dovolil si přede mnou se jí stavět na odpor, v mém věku, kdy já bych jinak v jejích projevech ještě dosud vnímal výhradně Boha, mi umožňoval značně rozšířit můj subjektivní vjem.

Add a comment

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook: facebook.com/aspie12321
Twitter: Twitter.com/­aspie12321

Důležití lidé

Administrátor webu: 

Martin Urbanec
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Michal Struhár
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Add a comment

1) Toto jsou právně závazné podmínky užívání portálu asperger.cz (dále jen Portál) provozovaného neoficiální skupinou aspergerů (dále jen Provozovatel), které je nutno dodržovat a každý uživatel s nimi v průběhu registračního procesu vyjadřoval souhlas. Pokud nesouhlasíte s podmínkami, požádejte o zrušení registrace administrátorem (aktuální kontakt je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (hlavní administrátor) a Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (administrátor)) a dále Portál nepoužívejte. Uživatel zároveň se souhlasem s těmito podmínkami prohlašuje, že všechny informace, uvedené v průběhu registrace jsou pravdivé. Prohlášení z minulé věty se nemusí týkat jména a příjmení, avšak jen v případě, že uživatel chce zachovat anonymitu. 

2) V případě, že Uživatel nechce pravdivě sdělit určité osobní informace, nesmí je napsat vůbec

3) Uživatel je každý, kdo jakýmkoliv způsobem využívá služeb Portálu

4) Článek je každý jednotlivý příspěvek na Portálu

5) Všechny Články jsou zveřejněné pod licencí CC-BY-SA

6) Autor je každý, kdo je uživatel, podstoupil proces registrace a zároveň napsal alespoň jeden publikovaný článek. Zároveň zůstává dále Uživatelem

7) Uživatel může kdykoli požádat o zrušení registrace administrátorem. Neregistrovaný uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami jakmile si je přečetl a nepřestal používat Portál

8) Tyto podmínky se mohou kdykoliv změnit a registrovaní uživatelé o tom budou prostřednictvím e-mailové komunikace vždy informováni. Souhlas Uživatelů se vztahuje i na budoucí změny podmínek

9) Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou tím, že si Uživatel nepřečetl podmínky

10) Povinností Uživatele je se s těmito změnami seznámit. 

11) Autor vložením článku na portál (není nutné ho poslat ke schválení) prohlašuje, že má dostatečná práva ke zveřejnění pod licencí CC-BY-SA, případně je to jejich vlastní tvorba

12) Autor nesmí vkládat na stránky Portálu jakýkoliv obsah, který je v rozporu se zákony České republiky a země, kde se právě uživatel nachází. Provozovatel nenese odpovědnost za porušení tohoto bodu užívání a je připraven státním orgánům poskytnout veškeré informace vedoucí k odhalení vkladatele obsahu

13) Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat nebo rušit registraci v případě, kdy podle jeho mínění Uživatel poruší tyto podmínky. Proti tomuto rozhodnutí se může uživatel odvolat k současnému hlavnímu administrátorovi (aktuální kontakt je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Proti rozhodnutí hlavního administrátora není odvolání. 

14) Provozovatel si vyhrazuje právo provádět jazykové korektury bez opětovného schválení Autora. Ten poté může některého z administrátorů požádat o vrácení dané jazykové změny. Toto se nevztahuje k Autorům, se kterými se jazykový korektor na tomto schválení dohodl. 

15) Provozovatel na webových stránkách využívá služeb Google Analytics, konkrétně služby demokrafické. E-mailem na adresu hlavního administrátora se lze z tohoto sbírání dat odhlásit (kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

16) Za poskytnutí osobních údajů se považuje i předání údajů prostřednictvím jejich webového prohlížeče bez vědomí Uživatele

17) Provozovatel nebude zveřejnovat jakékoliv osobní údaje. Toto se netýká případů, když je o poskytnutí údajů vedoucích k odhalení identity Uživatele, který zveřejňuje Články i přes to, že nemá potřebná práva k jeho zveřejnění pod licencí CC-BY-SA. 

Add a comment