Pod zámkem, na vinici

dozrávají hrozny v barvě noci.

Svítí na ně slunce,

z korun zní ptačí zpěv,

tisíc a jeden hlas.

Za krátký čas

víno rudější nežli krev,

víno temně rudé

z těchto hroznů bude.

 

Zatím však na vinici

na keřích ještě visí.

Slunce jim svítí

a lesy s vánkem šeptají si.

 

(7. 9. 2018)