Dostávám se ke slíbené reportáži o Wikikonferenci 2014, která se nekonala poprvé v Praze, ale ve hvězdárně a planetáriu v Brně. Ta instituce už vlastně není ani hvězdárnou, ani planetáriem, spíše něčím jako science centrum a další podobná centra. Myslím, že je vhodný čas se vrhnout na program.

Akce se konala v digitáriu, což je kopule, na kterou se dá i vcelku promítat. My jsme po většinu času využili pouze část možné plochy, a to jako podklad pro prezentace.

 

Wikikonference začala v 9:00 ráno (prezence), samotný program začal až v 9:55. Wikikonference by se dala rozdělit na tyto skupiny. První je část úvodní, kde ředitel planetária ho představil, představila se Wikikonference jako taková. Po této části byly první "vážné" výstupy. Někdy jediná nevýhoda byla časová délka každé, která byla stanovena na 15 + 5 minut. Patnáct minut pro samotný program, pět na dotazy.

První "vážný" výstup byl o licenci Creative Commons, kontrétně o její nejnovější verzi 4.0. Následovaly prezentace, které mě osobně bavily méně. O Wikizdrojích a o Wikizprávách. Více mě tedy zaujal výstup o Wikizprávách, to ale samozřejmě vůbec nic neříká o tom, jak byla oblíbená.

Ve výstupu o Wikizdrojích bylo řečeno, že je to projekt, kde jsou zveřejňovány díla, na která se nevztahují autorská práva. Zajímavé pravidlo, které na Wikizdrojích panuje, je, že se musí vždy zveřejňovat neupravené, čisté dílo, maximálně s redakčními poznámkami. Nesmíme do něj ale zařadit něco svého.

V prezentaci následující, tedy té wikizprávové, bylo řečeno, co to vlastně Wikizprávy jsou, jak fungují a další zajímavé věci. O těch mě nenapadá (paradoxně, protože mě tato část bavila více než ta předchozí), co bych měl dále dodat, což znamená, že se posuneme k další části.

V ní bylo řečeno něco o projektu WikiSofia, což je projekt, kam mohou psát studenti. Jejich heslo je: "Nepiš do šuplíčku, piš do WikiSofie." A já s ním částečně souhlasím. Je pravda, že by se člověk mohl podělit o své práce, podobně jako já tak činím zde, ale zase má každý takové právo na soukromí, které vlastně říká, že když to student nechce zveřejnit, nemusí. Je to čistě na jeho vůli.

Posuneme se opět dál, k výstupu s názvem Encyklopedie dějin města Brna, kde jsme se dozvěděli informce o tomto projektu, jak se realizoval atd. Zase se posuneme kvůli nedostatku zmínitelných informací dále.

Posuneme se jednak k pauze na oběd, ale tu nemusím (myslím) zdlouhavě rozepisovat, ale také k prezentaci T7m Wikipedie na Masarykově univerzitě. Myslím si, že autor spíše výstup pojmul stylem souhrnu zajímavostí. Veškeré informace byly ilustrované screenshoty z Wikipedie, která byla také jediným zdrojem prezentace.

Další částí, či výstupem, byla část s názvem Wikiměsto Přibyslav, kde byly informace o organizaci takového Wikiměsta a k čemu to mělo sloužit. Ptáte se k čemu? Wikiměsto mělo přispět jednak vylepšením článků o daném městě a jeho okolí a ke sběru nových materiálů, ať už historických z muzeí, případně úplně nových, nově vyfocených.

Další částí byl výstup Senioři píší Wikipedii. Tento projekt se zaměřuje na změnu současného stavu. Jak vypadá průměrný Wikipedista? Je to muž od 18ti do 30ti, většinou ajťák a z většího města. Projekt Senioři píší Wikipedii má do okruhu Wikipedistů přilákat i seniory, což se povedlo, protože okolo třiceti procent editací za poslední období bylo provedeno právě mimo kurzy.

Další částí byla taková směšněji pojatá část konference. Byla to část, kde jsme se zasmáli příkladům vandalizmu. Jeden, který mě hodně překvapil, byl o tom, že jeden článek, který byl totálně vymyšlený, na Wikipedii vydržel pět let, než si toho někdo všimnul. Zdroje byly vymyšlené, celý konflikt také. Je to úsměvné, jak dlouho něco může vydržet. Současný rekord je na devíti letech a několika měsících. Doufejme, že se žádný delší rekord neobjeví. Autoři těchto článků museli mít doma psinu. Dále nějaký vtipálek změnil v článku o hřibu satanovi text jedlý za jedovatý se shrnutím: "Za chvíli to vrátím zpátky, chci napálit sestru." Někteří vandalové jenom křičí do tmy, prostě článek celý nebo jeho část změní a napíšou tam něco jiného, co se nevztahuje k tématu. Většinou to ale na Wikipedii nevydrží déle než pár minut.

Dále následovala soutěž, ale o té se asi nemusím rozepisovat, přejdu rovnou k posledním dvěma výstupům. První z nich byl vlastně prezentace nadace Wikimedia Commons. Poslední částí bylo vyhlášení výsledků soutěže Wiki miluje památky.

Závěr z konference? Konference mi hodně dala, minimálně to, že je vhodné navštívit tuto hvězdárnu ještě jednou. A třeba se na něco podívat.