Dne 21. 3. 2015 jsem se s mamkou zúčastnila 2. konference platformy Naděje pro autismus, která se konala v Brně, v budově Veřejného ochránce práv. Konference se konala ve velkém sále, prostředí tam bylo celkově příjemné.  Já sama mám Aspergerův syndrom. Jely jsme s mamkou vlakem, a pak jsme pokračovaly na místo tramvají.

Nejprve nás uvítala paní Eva Honková, která konferenci skvěle zorganizovala, dále zástupci města Brna a Jihomoravského kraje - pan primátor a pan hejtman. Konferenci skvěle uváděl pan Jan Hanák.
Pak se mohlo přistoupit k jednotlivým přednáškám. Dozvěděli jsme se například o kampani Česko svítí modře, do které se zapojuje stále větší počet obcí. Druhého dubna, v mezinárodní den autismu, nasvítí modře radnice a jiné veřejné budovy. Připojit se mohou také jednotlivé domácnosti. Tato akce slouží k rozšíření všeobecného povědomí o osobách s poruchami autistického spektra.

Dále jsme se setkali s paní Hrčovou z bratislavského sdružení Trilobit, nám která představila SNOEZELEN. Jedná se o speciální místnost vybavenou různými předměty, které u dětí a osob s handicapem navozují smyslové vjemy. V místnosti hraje relaxační hudba, můžeme se zde setkat např. s vodní postelí, vodním válcem, který mění barvy, nebo s difuzérem, do kterého se nalije aromatický olej, který místnost krásně provoní. Dále se zde nachází mnoho předmětů, které pomáhají dětem uvědomit si hmatové vjemy. Mohou zkoumat různé druhy materiálů a povrchů. Také zde můžeme vidět například svítící štěrkátko nebo zajímavé hudební nástroje, jako třeba dešťové hole nebo bubínek naplněný pískem připomínající šumění moře. Na konferenci byly k dispozici některé z těchto věcí na ukázku. To nám zprostředkovala Luba Heinzlová ze Slovenska. Předměty budily  u účastníků konference velký ohlas.

Dále jsme mohli vyslechnout příspěvek Michala Roškkaňuka, který sám má Aspergerův syndrom. Seznámil nás také s některými konkrétními situacemi, které mohou v životě potkat lidi s poruchou autistického spektra - například se některé osoby  díky své důvěřivost snadněji zadluží. Tato přednáška byla velmi přínosná.

Dále jsme si mohli vyslechnout přednášku na téma Koordinátor podpory pro osoby s PAS. Zatím se jedná pouze o návrh, šlo by o to, že v každé větší obci by byl člověk, který by pomáhal rodinám nebo lidem s PAS. Měl by přehled o veškerých sociálních dávkách a jiných výhodách, na které mají tito lidé nárok. Nevíme však ještě, kdy a jakým způsobem bude tento návrh uveden do praxe.

Dále následovala přestávka na oběd. Ten byl formou rautu. Podávaly se kuřecí a vepřové řízky, bramborový salát, a po obědě bylo k dispozici ovoce nebo zákusky. Jídlo bylo opravdu chutné.

Po přestávce následoval přáspěvek paní Elliny Horalíkové, která je sama matkou dcery s Aspergerovým syndromem. Založila sdružení pro dívky s AS, které organizuje různé akce i vícedenní pobyty. Je také členkou celoevropské organizace Autism Europe, která sdružuje zejména rodiče lidí s PAS, nebo samotné osoby s poruchami autistického spektra. O této organizaci jsme se dozvěděli různé informace.

Dále byla na programu prezentace praktické školy v Novém Jičíně, která byla velice přínosná. Učitelé v této škole opravdu umí pracovat s žáky s PAS. Nejvhodnější je pro ně učební obor Zahradnické práce. Zaujalo mě, že škola spolupracuje s jedním místním zahradnictvím, kde mohou tamní žáci vypomáhat v rámci praxe, ale také po skončení školy. Tato škola pořádá také velké množství mimoškolních aktivit. Žáci chodí s učiteli burslit, absolvovali také výlet do Prahy, nebo dokoce leteckou cestu do Vídně. Protože osoby s PAS špatně snáší velké množství lidí, učitelé je na tuto situaci předem připravili. Ve třídě například simulovali cestu metrem, pohyb v tlačenici nebo let letadlem. Myslím si, že tato škola patří k nejlepším svého druhu v republice. To však záleží zejména na zaměstnancích - všechno je v lidech. V této škole zkrátka učí lidé na správném místě.

Poté následovalo seznámení s obecně prospěšnou společností Ruka pro život, která založila stacionář pro osoby s mentálním postižením a PAS v Praze, Brně a LItomyšli. Tam se také zabývá pomocí seniorům. Tato organizace má v letošním roce v plánu zřídit v Brně chráněné bydlení pro 4-6 klientů s PAS: Tato skutečnost je velice přínosná, vzhledem k tomu, že tahle služba v naší  republice chybí, její pokrytí je zcela nedostatečné.

Na závěr jsme si mohli vyslechnout přednášku pana Pavla Sochora, který mluvil o tom, že vzhledem k originalitě osob s PAS se tito lidé mohou angažovat v umění - hudba, tanec, malířství atd.

Podle mého názoru byla tato konference velkým  přínosem pro všechny účastníky. Pokud se bude někdy podobná akce opakovat, ráda se znovu zúčastním.

Jana Martinková